Hỏi đáp

1. Bạn có CE, ISO13485?

Có, chúng tôi có tất cả các chứng chỉ hoàn thành.

2. Bạn có thể đăng ký đại sứ quán FSC tại Trung Quốc cho chúng tôi không?

Có, chúng tôi có tất cả các chứng chỉ hoàn thành.

3. Bạn là một nhà sản xuất hoặc một công ty kinh doanh?

Có, chúng tôi có tất cả các chứng chỉ hoàn thành.

4. Bạn có tùy chỉnh in túi nước tiểu không?

Có, chúng tôi có tất cả các chứng chỉ hoàn thành.

5. Chúng tôi có thể tùy chỉnh nó với mô hình của chúng tôi?

Có, chúng tôi có tất cả các chứng chỉ hoàn thành.

6. Cảng vận chuyển hoặc sân bay của bạn ở đâu?

Có, chúng tôi có tất cả các chứng chỉ hoàn thành.

Hãy giữ liên lạc

GỬI YÊU CẦU

Liên hệ với người quản lý cá nhân của bạn